Instagram media viewer

Information related to #pitutur

Yen kepengin diajeni liyan, aja sok dhemen marta-martakake, apa maneh nganti mamerake kabisan lan kaluwihanmu. Pangaji-ajining liyan iku sejatine bakal teka dhewe, ora perlu mbok buru. Nuduhake kawasisan pancen kudu bisa milih papan lan empan. Mula kang prayoga kepara purihen aja kongsi wong liya bisa njajagi. Nanging mangsa kalane ngadhepi gawe-parigawe keconggah mrantasi. #Pitutur #

41 2 Dec 15, 2017
Purplesta.com © 2017. Website is based on Instagram API, images, photos and media information displayed on this website is owned by Instagram.