Instagram media viewer

Information related to #rozkminka

Sesja 14 Ty i twoje wewnętrzne dziecko Akt II Dwóch świadków Apokalipsy patrzy jak Bestia z Nierządnicą biorą się za kudły. KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Session 14 You and your inner child Act II Two witnesses of the Apocalypse are watching how the Beast and the Whore are denuding their abomination. WHO WIIL LIVE THE FAIRY TALE? Your inner child. A child believes in a lived story, he is delighted with it and always chooses good because he knows that good has already overcome evil. Otherwise he cries. #truth #healing #coaching OF THE #fairytale #christ #consciousness #liberty #god #wolność #miłość #prawda #dziecko #zmiana #warsztat #rozwój #lectiodivina #rozkminka #inspiracja #życie #czytam #fineart #legoart #videoart #moviemaker #pure #apocalipse 🎬 #melancholia #illuminati #mindcontrol #matrix

39 0 Sep 23, 2018

Sesja 12 Dowody na przedstawienie : BAJKA Akt I BRZYDKIE KACZĄTKO RODZI SWOJE WEWNĘTRZNE DZIECKO I ZOSTAJE BIAŁYM ŁABĘDZIEM WBREW FAŁSZERZOM Jan 12. 44-50 Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz, czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. --- swap to english, google: Session 12 Evidence for the performance : THE FAIRY TALE Act I THE UGLY DUCKLING GIVES BIRTH TO HIS INNER CHILD AND BECAME THE WHITE SWANN AGAINST THE COUNTERFEITERS John 12. 44-50 You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #pisanie #być #szczęście #radość #bóg #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja # fineart # movieart # legoart # filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój # exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

44 0 Sep 23, 2018

Sesja 1 Dowody na przedstawienie Akt I Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli czujesz. Kto usłyszy Baśń? Ty i twoje wewnętrzne dziecko. Przypomnij sobie tylko jak dziecko słyszy bajkę. Session 1 Evidence for the performance Act I You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you feel. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

69 2 Sep 17, 2018

Sesja 5 Dowody na przedstawienie Akt I TAJEMNICA CZASU TERAŹNIEJSZEGO Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. Session 5 Evidence for the performance Act I THE MYSTERY OF THE PRESENT TENSE What is the time? Wandering the Word from the end to the beginning of the Fairy Tale all over again You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #czas #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart # movieart #legoart #wiersz # filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

83 0 Sep 19, 2018

Hmm jak tu wszedłem to wyjść jakoś tez musi się dać... 😁 #placzabaw #turawa #fun #rozkminka #słonko #filip #dziecko #zabawa #napowietrzu #jesień #wrzesień #👶🏻 #cieplo

25 0 Sep 21, 2018

Sesja 3 Dowody na przedstawienie Akt I Nie wejdziesz do Królestwa Baśni jeśli nie rozpoznasz krainy koszmaru. Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. Session 3 Evidence for the performance Act I John 8. 17-23 You will not enter the Kingdom of Fairy Tales if you do not recognize the land of nightmares. You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

36 0 Sep 19, 2018

Na poniedziałek życz dla siebie olśniewającego spojrzenia, nażywaj! #spojrzenie #słowo #początek #koniec PROSTE JEST PRAWO BAŚNI SIMPLE IS THE NAME OF THE FAIRY TALE Sesja 0 Czułe serce Baśni Prolog Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni. Kto usłyszy Baśń? Ty i twoje wewnętrzne dziecko. Przypomnij sobie tylko jak dziecko słyszy bajkę. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching # of #god is #pure #smutek #prawda # word # christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina # pisanie 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #scenariusz #movieart # filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

64 4 Sep 17, 2018

Sesja 2 Dowody na przedstawienie Akt I Nie wejdziesz do Królestwa Baśni jeśli nie rozpoznasz krainy koszmaru. Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. Session 2 Evidence for the performance Act I John 8. 17-23 You will not enter the Kingdom of Fairy Tales if you do not recognize the land of nightmares. You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

47 0 Sep 19, 2018

Ten niezręczny moment, kiedy przez całodniowy deszcz odwołasz wszystkie jazdy, a tu nagle niewiadomo skąd wychodzi słońce. Nawet Franek nie może tego pojąć... 🐯 #equestrianday #cat #gingercat #rainyday #sunnyday #awkwardmoment #deepthoughts #catday #horse #głębokieprzemyślenia #rudy #rudykot #Franek #kotfranek #rozkminka #tygrys #tiger #stajniaimperius

20 0 Sep 22, 2018

"Olśniewające spojrzenie!" "Czyje? Liter? "Tak! W ich nie do słowności jest cały likier!" Początek i koniec Alfa i Omega Czegóż więcej, byś poczuł dreszcza, Trzeba? Na poniedziałek życz dla siebie olśniewającego spojrzenia, nażywaj! #spojrzenie #słowo #początek #koniec PROSTE JEST PRAWO BAŚNI SIMPLE IS THE NAME OF THE FAIRY TALE Sesja 0 Czułe serce Baśni Prolog Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni. Kto usłyszy Baśń? Ty i twoje wewnętrzne dziecko. Przypomnij sobie tylko jak dziecko słyszy bajkę. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching # of #god is #pure #smutek #prawda # word # christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina # pisanie 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #scenariusz #movieart # filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

63 0 Sep 17, 2018

Niektóre słowa, stworzone przez moje dzieci, wykorzystuję potem w bajkach ) Piszcie swoje! Jeśli się zgodzicie, wykorzystam je potem w jakiejś bajce ) --------------------------------------------------------------------------- #słowo #dzieci #dziecko #wyobraźnia #nazwa #dladzieci #bajka #słownik #zabawa #śmiech #pytanie #burzamózgu #rozkminka #rodzic #dlarodziców #edukacja #mądrość #nauka

11 0 Sep 21, 2018

Sesja 7 Dowody na przedstawienie : BAJKA 1 Akt I TAJEMNICA CZASU TERAŹNIEJSZEGO Jan 1. 10-14 Co to jest czas? Wędrówka Słowa od końca do początku Baśni zawsze Od Nowa Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz, czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. --- swap to english, google: Session 7 Evidence for the performance : THE FAIRY TALE 1 Act I THE MYSTERY OF THE PRESENT TENSE John 1. 10-14 What is the time? Wandering the Word from the end to the beginning of the Fairy Tale all over again You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

50 4 Sep 21, 2018

Ostatnio naszła mnie pewna refleksja 💭 Jest tyle pięknych, miłych, dobrych, prostych rzeczy, które moglibyśmy robić każdego dnia, a często o nich zapominamy ✨ Słuchanie muzyki. Czytanie książek. Picie dobrej kawy. Spacerowanie. Jedzenie dobrych rzeczy. Rozmowy. Przytulanie. Rozmyślanie. Bycie wdzięcznym losowi - za wszystko, zawsze ❤️ Pomaganie innym. Uśmiechanie się do ludzi. To wszystko nic nie kosztuje! No, może poza kawą ☕️ Ale i taką czasem można wypić. Polecam 💕 #sobota #dzieńdobry #refleksja #rozkminka #życiejestdobre #serio #kawa #teżjestdobra #kofilejt #cafelatte #latte #goodmorning #thinking #moments #begood #theworld #is #good #too #love

31 2 Sep 22, 2018

Sesja 1 Dowody na przedstawienie Akt I Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli czujesz. Kto usłyszy Baśń? Ty i twoje wewnętrzne dziecko. Przypomnij sobie tylko jak dziecko słyszy bajkę. Session 1 Evidence for the performance Act I You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you feel. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

70 2 Sep 17, 2018

Jeśli żyjesz w Ja Jestem, już jesteś świadkiem Apokalipsy. Sesja 13 Dowody na przedstawienie : BAJKA Akt I BRZYDKIE KACZĄTKO RODZI SWOJE WEWNĘTRZNE DZIECKO I ZOSTAJE BIAŁYM ŁABĘDZIEM WBREW FAŁSZERZOM Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz, czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. --- swap to english, google: If you live in the I Am, You are already a witness of the Apocalypse. Session 13 Evidence for the performance : THE FAIRY TALE Act I THE UGLY DUCKLING GIVES BIRTH TO HIS INNER CHILD AND BECAME THE WHITE SWANN AGAINST THE COUNTERFEITERS You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #apocalipse #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter # autor #coaching of #god is #pure #sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart #legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

65 3 Sep 23, 2018

Sesja 4 Dowody na przedstawienie Akt I BRZYDKIE KACZĄTKO RODZI SWOJE WEWNĘTRZNE DZIECKO I ZOSTAJE BIAŁYM ŁABĘDZIEM Czy wiesz, że pierwsza boska myśl od razu stała się tobą? Chrystus to wewnętrzne dziecko, które świat zabija jak każdą niewinność. Zabija? Nie do końca. Póki tu jesteś, zawsze możesz obudzić swoje prawdziwe oprogramowanie. Jesteś na Coachingu Baśni Pracujesz nad pięknym przeżywaniem. Rozpoznajesz czym żyje czułe serce Baśni : tobą, jeśli słyszysz. Session 4 Evidence for the performance Act I John 1. 1-6 THE UGLY DUCKLING GIVES BIRTH TO HIS INNER CHILD AND BECAME THE WHITE SWAN Do you know that the first divine thought has become you? Christ is the inner child whom the world kills like every innocence. Kills? Not completely. While you are here, you can always wake up your real software. You are in the Fairy Tale Coaching You work on a beautiful living. You recognize what the tender heart of the fairy tale lives: you, if you can hear. Who will hear The Fairy Tale? You and your inner child. Just remember how a child listens to a fairy tale. *** Recover your inner child and get your own software! 📽🎞💿🗺 #beauty #uglyduckling #whiteswan #healing 👉 #ŁukaszKlimek copywriter #autor #coaching of #god is #pure # sensible #smutek #prawda #christ #zachwyt #bajka #fairytale #warsztat #zmiana *** nowandhere *** Twoje wewnętrzne dziecko 12 🏰🎠🗺📀 NOWE OPROGRAMOWANIE 📽🎞🎬💎Your inner child *** #czytam #lectiodivina 🤦‍♂️ #liberty #wolność #poezja #fineart #movieart # legoart #filmaker #rozkminka #sztuka #rozwój #exaltation BEAUTY HEALING 🌹LECZENIE PIĘKNEM 🎬 #melancholia ******* 💘 ! 📀 Ap 11. 1-13 KTO PRZEŻYJE BAŚŃ? Twoje wewnętrzne dziecko słuchające Baśni. Dziecko wierzy w przeżywaną historię, zachwyca się nią i zawsze wybiera dobro bo wie, że dobro dawno pokonało już zło. Inaczej płacze. Zasmakuj Baśni w ujęciu biblijnym poza religią. Pisz się na Coaching Baśni. maszynkadoprzezywania

51 1 Sep 19, 2018

Skok ze spadochronem to zdecydowanie był krok w przód na przełamanie strachu 😅 ta adrenalina gdy otwierają się drzwi i stoisz przed #googlemaps 😅 moim zdaniem każdy powinien spróbować, świetna zabawa #me #parachute #airplane #swobodnespadanie #fly #dream #future #najlepsze #skakanie #adrenalina #polishboy #biało #czerwono #rozkminka #super #nice #photography #photooftheday #cool #ekipa

68 0 Sep 20, 2018
Purplesta.com © 2017. Website is based on Instagram API, images, photos and media information displayed on this website is owned by Instagram.